Markkinoinnin kumppani

Lehtisepät

Digitaalinen suunnittelu / Sähköiset- ja printtijulkaisut / Valokuvaus / Videotuotanto / Viestinnän suunnittelu / Visuaalinen suunnittelu

Lehtisepät Oy ja SLY Lehtipainot Oy yhdistyivät vuoden 2016 alussa. Yhdistymisen vuoksi uusi painotalo, Lehtisepät Oy, tarvitsi yhtenäisen ja modernin ilmeen sekä viestit.

Moderni ilme – unohtamatta arvokasta historiaa

Uusi painotalon ilme on moderni, mutta samalla se viestii Lehtiseppien pitkästä ja ammattitaitoisesta painoalan tuntemuksesta. Uuden tekstilogon pyöreä muotokieli symboloi luontevasti painon toimintaa. Vuosiluvun päätteellinen fontti puolestaan viestii Lehtiseppien juurista.

Sanojen takana

Uusi slogan: Sanojen takana on suora viittaus Lehtiseppien hyvään maineeseen ja luotettavuuteen. Lehtisepät tekee sen minkä lupaa, eli seisoo aina sanojen takana. Sloganilla viitataan myös painotuotteeseen, joka on asiakkaiden omien sanojen ja ydinviestien yksi konkreettinen lopputuote.

Painoammattilaiset näkyvästi esillä

Moderni ilmeen ja sloganin taakse kätkeytyvät viestit olivat nettisivujen suunnittelun lähtökohtana. Nettisivut suunniteltiin rakenteeltaan mahdollisimman yksinkertaiseksi mutta näyttäväksi. Lehtiseppien omaa henkilöstöä tuotiin näyttävästi esille sekä nettisivuilla että yritysesittelyssä. Lisäksi videoilla saatiin elävää tarinaa nettisivuille mukaan.