Uudet verkkosivut ilmestyivät vuoden 2020 lopussa. Ne ilmentävät uudistunutta Dilaa ja kertovat kuvin ja viestein, kuinka Dila haluaa tarjota hyvän elämän aineksia asiakkailleen.

Verkkosivuprosessi käynnistyi mittavalla navigaatio- ja sisältötyöpajalla. Mielestämme tämä onkin onnistuneen verkkosivuprosessin avain.

Dilan viestinnän terävöittämiseksi teimme brändioppaan, jota rakennettiin workshopeilla ja erilaisten kyselytutkimusten avulla. Brändin viestinnän uusien suuntaviivojen jalkautusta on tehty Dilassa onnistuneesti.

Verkkosivujen yhteydessä Dilan visuaalista ilmettä freesattiin. Uudistunutta ilmettä on käytetty useissa kampanjoissa ja mainonnassa.

Lisätietoja case Dilasta
Mikko Evävaara, projektijohtaja
044 736 0333
mikko.evavaara@kamua.fi

Tutustu Myös Muihin Töihimme