Laukaan Kunta

Liekkiä Laukaaseen

Laukaan kunta on ollut Kamuan kumppanuusasiakas vuodesta 2016 alkaen. Olemme toteuttaneet kunnan brändiuudistuksen, joka sisälsi modernia imagoa, erottuvuutta ja keskeisiä menestystekijöitä kommunikoivan markkinointiviestinnän konseptin. Kuntabrändiä on päivitetty yhteistyön aikana, ja viimeisin isompia uudistus totetutetaan vuoden 2022 aikana. Samalla määritimme kunnan viestinnän linjaukset sekä uusimme kunnan visuaalisen ilmeen. Lisäksi olemme olleet mukana toteuttamassa kuntastrategiaa vuosina 2017 ja 2022 jossa tehtävänä on ollut muotoilla strategiasta viestinnällisesti ja visuaalisesti yhtenäinen kokonaisuus.

Brändin muotoilu
Strateginen suunnittelu
Kuntastrategia
Viestinnän suunnittelu
Visuaalinen suunnittelu
Markkinoinnin suunnittelu

Lähtötilanne

Laukaan kunta halusi kehittää kunnan brändiä sekä tapaa viestiä vahvuuksistaan niin alueellisesti kuin maanlaajuisesti. Systemaattisen brändin kehittämisen ja strategian muotoilujen kautta tavoiteltiin modernia imagoa, joka erottuu positiivisesti perinteisestä, kaupungeille ja kunnille tyypillisestä tyylistä. Tällä halutaan jatkossa varmistaa kunnan kykyä houkutella työntekijöitä, yrityksiä ja asukkaita sekä ylläpitää yhteiskuntasuhteita ja niin edelleen.

Ratkaisu

Brändityön taustaksi toteutimme tutkimuksia kuntalaisille, kunnan yrityksille ja asukkaille. Lisäksi toteutimme työpajoja, joihin osallistettiin kunnan johtoryhmää ja kunnanvaltuustoa. Näin saimme luotua sekä syvällisen yhteisen ymmärryksen että riittävät tausta-aineistot työn toteutukselle. Uusi kuntabrändi terävöittää kunnan keskeisiä ydinviestejä ja selkeyttää markkinointiviestinnän kohderyhmiä. Uudistus toteutettiin yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa.

Olemme saaneet joka vaiheessa todella hyvää palvelua. Aikataulut pitää ja työn laatu on erinomaista. Kamuan asiantuntijat ymmärtää meidän ajattelumaailman. Mahtavaa luovaa ajattelua ja ideointia.

Heli Peltola, Viestintäpäällikkö
Laukaan kunta

Tulokset

Lopputuloksena toteutimme kunnalle aikaa kestävän, modernin brändin ja markkinointiviestinnän konseptin, jotka yhdessä ohjaavat markkinoinnin tekemistä ja toteutusta. Olemme kumppanuuden aikana toteuttaneet kunnalle useita näyttäviä markkinointikampanjoita, kuten uuden kunnanjohtajan rekrykampanjan "Lisää liekkiä Laukaaseen", jossa perinteisen hakuilmoituksen sijaan etsimme ihmistä, jolta löytyy sydäntä ja sytykettä Laukaan kunnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen. Kampanjasssa kysyttiin hakijoilta, löytyykö liekkiä, sytytkö ihmistä ja näetkö kipinöitä siellä, missä syntyy uusia ideoita. Kampanja toteutettiin monikanavaisesti printissä sekä sosiaalisessa mediassa, jossa kuntalaiset pääsivät osallistumaan kampanjan etenemiseen. Kampanjavideoissa kysyttiin eri ikäisiltä laukaalaisilta ja tärkeimmiltä sidosryhmiltä, mikä Laukaassa sytyttää. Lisää potkua kampanjaan toi Raappanan hitti "Lisää chilii". Loimme kampanjaan värikkään ja erottuvan ilmeen, joka kiinnitti huomiota.

Lisätietoja
Tomi Riipinen, asiakkuusjohtaja
050 366 2693
tomi.riipinen@kamua.fi

PYYDÄ TARJOUS ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA