Tietosuojaseloste

 

Kamua Oy

Keskisuomalainen Oyj ja sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Mediatalo Keskisuomalainen”) ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Toivomme asiakkaidemme, palveluidemme käyttäjien ja yhteistyökumppaniemme tutustuvan lausekkeeseen.

Mediatalo Keskisuomalainen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ovat yhteisrekisterinpitäjiä. Tämä tietosuojalauseke koskee Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttaja-asiakkaiden, yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien yhteishenkilöiden henkilötietojen käsittelyä. Tietoja käsitellään keskitetysti konsernin sisällä.

Keräämme rekisteröidystä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidystä kerätään missäkin tilanteessa. Pyrimme kertomaan tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys tai muutoin pakollisia sopimuksen täyttämiseksi, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa niin halutessaan.

Säilytämme asiakkaan tietoja pääsääntöisesti 48 kuukauden ajan tilauksen päättymisestä, jotta voimme lähettää asiakkaalle aiempaan tilaus- tai ostoshistoriaan tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvia tarjouksia, mahdollistaa palveluiden helpon uudelleenaktivoimisen, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin.

Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Henkilö voi halutessaan kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa tai pyytää tietojensa poistamista.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti seitsemän vuoden ajan.

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Ota yhteyttä: Yhteystietomme

Kiinteistö Oy Jyväskylän Seppä

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esimerkiksi suoramarkkinointi) ja rekisteröidyn antamaan suostumukseen (esimerkiksi sähköinen suoramarkkinointi). Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään kauppakeskuksen asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista ja ylläpitämistä, suoramarkkinointia, mainonnan kohdentamista, etämyyntiä, asiakasyhteydenpitoa, mielipide- ja markkinatutkimusta sekä kauppakeskuksen käyttö- ja kävijätottumusten seurantaa ja analysointia varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin sekä kauppakeskuksen palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja rekisteröidyistä:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Postinumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yritys ja asema
 • Syntymäaika
 • Matkapuhelinoperaattori
 • Matkapuhelinmalli
 • Ammatti
 • Tunnistetiedot kuten salasana (GSM-numero) ja käyttäjätunnus
 • Palvelun käytön päättymistiedot
 • Kiinnostuksen kohteet markkinoinnin profilointiin
 • Mahdolliset suoramarkkinointikiellot’

Henkilötietoja kerätään säännönmukaisesti kauppakeskuksen asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internet-palvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat rekisteröidyiltä itseltään saadut tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä kauppakeskuksen internetsivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei-sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja tilauslomakkeilla) ja puhelimitse. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointi-kohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoneuvotietojärjestelmää tai muuta julkista rekisteriä.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille EU:n alueella sijaitseville tahoille, kuten esimerkiksi kauppakeskuksen yhteistyökumppaneille ja rekisteröidyn mahdollisesti tilaamia palveluja tuottaville yrityksille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista sekä viranomaisille.

Tietoja voidaan luovuttaa tavaroiden ja palveluiden toimittamista varten tai kauppakeskuksen ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi sekä suoramarkkinointiin ja etämyyntiin. Henkilötietoja ei luovuteta ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainitussa tarkoituksessa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa:

Mikko Seppälä
Kauppakeskusjohtaja
mikko.seppala@colliers.com