Tarvitseeko brändisi uutta persoonallisuutta,
kokonaisvaltaista muodonmuutosta
tai pientä freesausta?
On tarpeesi mikä tahansa, me Kamualle tiedämme,
miten brändisi saadaan erottumaan
ja loistamaan kaikissa kanavissa.

Saamme brändisi näkymään ja kuulumaan!

Ennen kuin käärimme hihat ja mylläämme brändisi entistä näkyvämmäksi ja kuuluvammaksi, meidän on tiedettävä mitä ja miksi olemme uudistamassa. Selvitämme mikä innostaa asiakkaitasi, miten heidät tavoittaa ja mistä he ovat valmiita maksamaan.

Brändiuudistuksen työkaluna käytetään Kamuan brand blueprint -menetelmää, jonka avulla brändiisi määritetään yhteiskehittäen brändiviestintä ja visuaalisuus. Yhteiskehittäminen sisältää seuraavat kohdat:

  1. Tarkoitus ja asemointi
  2. Brändilupauksen määrittäminen
  3. Brändin persoona
  4. Brändin visuaalisuus

Kun meillä on vastaukset ja määritykset, olemme valmiita tekemään perusteellisen analyysin ja luomaan ymmärryksen kohderyhmistäsi ja heidän kiinnostuksenkohteistaan. Sitten on menestyksellisen uudelleenbrändäyksen ja brändinhallinnan vuoro!

OTA YHTEYTTÄ

Näin me luomme erottuvia brändejä:

 

 

Tiedon kerääminen

Tiedon keräämisen vaiheessa käymme läpi brändisi muotoilun osalta kaikki tärkeät aineistot. Näitä ovat esimerkiksi liiketoiminnan strategiat, erilaiset asiakastutkimukset, markkinatutkimukset sekä olemassa olevan brändin keskeiset dokumentit. Lisäksi tutustumme kilpailutilanteeseesi ja keskeisiin kohderyhmiisi.

Tarvittaessa voimme laatia kyselytutkimuksia myös itse, sillä teemme yhteistyötä tutkimuksiin erikoistuneiden, Mediakonserni Keskisuomalaiseen kuuluvien IRO Researchin ja Tietoykkösen kanssa.

Brändin määritys

Brändi ei synny silmänräpäyksessä, vaan sen rakentaminen vaatii säntillistä analyysiä, pitkän aikavälin suunnitelmia ja sitoutuneisuutta brändistä viestimiseen. Muotoilemme brändin ytimen yhteiskehittämisen keinoin yhteisessä workshopissa. Workshopissa käymme läpi brändin tarkoituksen ja asemoinnin, millaisia mielikuvia brändi herättää, tyylin puhua eli tone of voicen, ydinviestit ja bränditarina.

Viestinnän ja visuaalisuuden brändi-identiteetit

Brändin visuaalisuuden identiteetti on brändin näkyvin osa. Määrittelemme brändisi värit, graafiset elementit, kuvakerronnan tyylin, typografian sekä useissa tapauksissa myös brändin tunnuksen eli logon.

Kokoamme viestinnän ja visuaalisuuden identiteetit brandbookiin, johon liitämme mukaan myös graafisen ohjeiston.

Kaikki markkinointiaineistosi yhdenmukaisiksi

Uuden brändi-ilmeesi muotoutuessa rakennamme mielellämme myös brändisi verkkosivut, sovellukset ja muut markkinointiaineistot uudelleen niin, että ne tukevat liiketoimintaasi. Kun kaikki markkintointiaineistosi yhdenmukaistetaan uuden brändisi mukaisiksi, pysyvät myös asiakkaasi kartalla uudistuksestasi ja brändisi näyttää yhdenmukaisena kaikilla kanavilla.

 Jalkautus

Kun uusi brändi on valmistunut, jalkautamme sen niin organisaation sisällä kuin ulkoisesti eri sidosryhmille. Tätä varten laadimme jalkautussuunnitelman, joka takaa että brändisi viestitään yleisölle tehokkaan toimivasti. Suunnittelemme myös vaikuttavia lanseerauskampanjoita.

 Emme malta odottaa, että pääsemme tekemään taikojamme sinunkin brändiisi.

OTA YHTEYTTÄ

Saamme yrityksestäsi parhaat puolet esiin

Brändi viestii yrityksen identiteettiä: se voi olla itse yritys, tuote tai palvelu, joka välittää arvoa kuluttajille. Brändin tarkoituksena on tunnettuuden kautta erottaa ja identifioida yrityksen tarjoama sen kilpailijoista.

On tärkeää muistaa, ettei brändi ole vain rakennettu identiteetti, vaan se on eritoten mielikuva, joka syntyy yrityksestä tarinoiden, odotusten ja kokemuksien kautta.

Vahva brändi herättää luottamusta ja myönteisiä mielikuvia asiakkaiden mielissä, minkä vuoksi on tärkeää toteuttaa brändiä tukevaa viestintää ja kehittää sitä vahvan asiakastuntemuksen pohjalta.

Tutustu bränditöihimme

KAUPPAKESKUS VETURI
Brändiuudistus ja lanseeraus

SATAMAN VIILU ›
Brändin toteutus ja lanseeraus

WIITASEUDUN LOGISTIIKKAKESKUS WIILO ›
Brändin toteutus ja verkkosivusto

Ota yhteyttä

Tomi Riipinen
asiakkuusjohtaja
050 366 2693
Mikko Evävaara
projektijohtaja
044 736 0333
Jaakko Pernu
yksikön johtaja
040 758 8498