Kustannustehokas markkinointi

Markkinoinnilla on iso merkitys yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, joten on olennaista miettiä, millä tavalla markkinoinnista voidaan saada kaikki hyöty irti. Onko yritykselläsi oma markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen vai hoitaako joku markkinointia omien työtehtäviensä ohella? Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus edellyttää tekijältään laajaa osaamista ja kykyä kehittyä markkinoinnin mukana. Valitettavan usein markkinointi jää muun tekemisen jalkoihin ja […]

Read More… from Kustannustehokas markkinointi

Konseptilla myynti kasvuun 

Koronan hellittäessä ja markkinoiden jälleen avautuessa, on ehkä hyvä pohtia oman yrityksen markkinointia ja sitä, kuinka yrityksen brändistä tai sen tuote- tai palvelutarjoamasta voisi kertoa yleisölle. Aina markkinointia ei välttämättä tarvitse pohtia pelkästään uusille tuotteille ja palveluille, vaan myös asiakkaillesi jo tutuille tuotteille ja palveluille voi loihtia uudenlaista kulmaa markkinointia varten.   Usein näkee, että yritykset viestivät brändistään tai osaamisestaan melko yksiulotteisesti, jolloin vastataan kysymyksiin mitä yritys tekee ja miten. Yleensä pelkkä kylmä fakta tai lista ominaisuuksista ei riitä […]

Read More… from Konseptilla myynti kasvuun