Kustannustehokas markkinointi

Markkinoinnilla on iso merkitys yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa, joten on olennaista miettiä, millä tavalla markkinoinnista voidaan saada kaikki hyöty irti.

Onko yritykselläsi oma markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen vai hoitaako joku markkinointia omien työtehtäviensä ohella? Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus edellyttää tekijältään laajaa osaamista ja kykyä kehittyä markkinoinnin mukana. Valitettavan usein markkinointi jää muun tekemisen jalkoihin ja saattaa muuttua tulipalojen sammutteluksi, mikäli siihen ei varata tarpeeksi resursseja. Omia markkinoinnin resursseja on välillä hyvä tarkastella ja tarvittaessa ulkoistaa tekemistä markkinoinnin ammattilaisille. Meillä Kamualla on monenlaisia yhteistyömalleja, joista Kumppanuusmalli on kaikista kattavin vaihtoehto. 

Kun tarkastellaan yrityksen markkinointia, tulee siis pohtia sen henkilöstöresurssit, osaaminen sekä markkinoinnin prosessit ja peilata näitä liiketoimintatavoitteeseen. Sen sijaan, että omia resursseja täydennettäisiin, on olemassa muitakin vaihtoehtoja, kuten ulkoistettu markkinoinnin tiimi. Meillä Kamualla on pitkäaikainen kokemus ulkoistettuna markkinoinnin kumppanina toimimisesta inhouse-tiiminä tai markkinointitiimiä täydentävänä palveluna – kuin myös yksittäisten markkinoinnin projektien toteuttajana, osana laajempaa kumppaniverkostoa. Jokainen malli toimii mutkattomasti, kun toiminta on määritelty tarkasti ja sitä johdetaan oikein. 

 

Ulkoistettu markkinointi on kustannustehokasta 

Tyypillisesti ostopalveluna hankittu markkinointikumppanuus sopii budjettiin paremmin, kuin kokonaan oman markkinoinnin henkilön tai tiimin palkkaaminen. Tällöin yhteistyö on muuttuviin tilanteisiin muovautuvampaa. Esimerkiksi Kamuan kumppanuusmallissa on mahdollisuus täydentää tiimiä yrityksen tarpeisiin sopivaksi Mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluvien yhtiöiden osaamisella. Tiimiä voidaan täydentää esimerkiksi mediasuunnittelun, markkinatutkimusten, erilaisiin mobiilimarkkinoinnin ratkaisuihin keskittyneiden osaajien tai vaikka painotöiden ammattilaisten verkostolla. Meidän kauttamme saat käyttöösi perinteistä mainostoimistoa laajemman palveluvalikoiman ja monipuoliset mediaratkaisut – tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. 

 

Kumppanuusmalli 

Olemme kehittäneet kumppanuusmallin yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kumppanuusmallin keskiössä on asiakaslähtöinen ja liiketoimintatavoitteellinen tekeminen, myynnin lyhyen tähtäimen tavoitteet sekä pitkän tähtäimen bränditavoitteet. Yhteistyö aloitetaan ensitapaamisten ja määritysten jälkeen seuraavasti:  

  1. Tutustuminen tiimiin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Tutustumiseen ja liiketoiminnan tavoitteiden kartoittamiseen käytämme erilaisia keinoja, kuten workshopeja, osallistavia kyselyjä ja tiimitapaamisia. Pyrimme selvittämään, miten yrityksesi markkinointi ja myynti työskentelee sekä millaisia prosesseja taustalta löytyy. Kamuan tehtävänä on hankkia riittävän syvällinen tieto tehokkailla menetelmillä, jonka jälkeen laadimme yhteistyölle joustavan suunnitelman ja määrittelemme yhteistyön tavoitteet. 
  1. Markkinoinnin tiimin rakentaminen. Etsimme bisnekseesi soveltuvimmat asiantuntijat, joilla saattaa parhaimmillaan olla myös liiketoimintaasi sopivaa erityisasiantuntemusta. Tällä yhdistelmällä tuotamme merkittävää lisäarvoa yrityksesi markkinointiin. Olemme keskittyneet tekemisessämme erityisesti siihen, että toimintatapamme on luovan tekemisen lisäksi napakkaa tehokkaiden työkalujen ja lean-prosessiemme ansiosta. Näin aikaa ei mene liikaa epäolennaisuuksiin, vaan voidaan pitää tekeminen itse asiassa.    
  1. Emme jätä sinua yksin. Toimintatapaamme kuuluu säännölliset tapaamiset, joissa seurataan markkinointia tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa erilaisten markkinoinnin mittareiden kautta saatua tietoa, jota vertaillaan määriteltyihin tavoitteisiin. Säännölliset tapaamiset ja tehokas viestintä ovat kumppanuudessa elinehto – tähän panostamme merkittävästi.  

 

Yrityskohtaisesti räätälöidyn kumppanuuden kautta autamme yrityksesi markkinoinnin ja myynnin yhteistyön kehittymistä, sekä sisäisen ja ulkoisen vuorovaikutuksen parantumista, jolloin markkinoinnista tulee aidosti asiakastasi auttavaa ja ongelmia ratkovaa. Vaikutus on myös liiketoiminnan näkökulmasta hyväksi, sillä yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimiva tehokas myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus on paremmin johdettavissa. Isommassa kuvassa asiakaskokemus paranee ja usein tämä konkretisoituu siinä, mitä jää viivan alle.  

Millaiset ovat yrityksesi markkinointiresurssit? Tarvitsetko lisäkäsiä?  

Tutustu Kamuan kumppanuusmalliin tästä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja keskustellaan tarpeistasi.
Tomi Riipinen, asiakkuusjohtaja
050 366 2693
tomi.riipinen@kamua.fi

Lisää aiheita