Konseptilla myynti kasvuun 

Koronan hellittäessä ja markkinoiden jälleen avautuessa, on ehkä hyvä pohtia oman yrityksen markkinointia ja sitä, kuinka yrityksen brändistä tai sen tuote- tai palvelutarjoamasta voisi kertoa yleisölle. Aina markkinointia ei välttämättä tarvitse pohtia pelkästään uusille tuotteille ja palveluille, vaan myös asiakkaillesi jo tutuille tuotteille ja palveluille voi loihtia uudenlaista kulmaa markkinointia varten.  

Usein näkee, että yritykset viestivät brändistään tai osaamisestaan melko yksiulotteisesti, jolloin vastataan kysymyksiin mitä yritys tekee ja miten. Yleensä pelkkä kylmä fakta tai lista ominaisuuksista ei riitä kasvattamaan myyntiä, vaan järjen kaveriksi tarvitaan myös tunnetta. Tällöin tulee miettiä, miten yritys itsessään tai sen tuote tai palvelu auttaa arjessa, luo lisäarvoa asiakkaalle, mitä ongelmia se mahdollisesti ratkaisee ja miksi se ylipäätään on olemassa.  

 

Mihin konseptia tarvitaan 

Konseptin tarkoitus on aktivoida asiakkaita niin uuden kuin jo tutunkin tuotteen tai palvelun pariin yhä uudelleen ja uudelleen, tavoitteenaan lisätä myyntiä. Jotta brändi, tuote tai palvelu saa kerättyä huomiota, suunnitellaan luova markkinointikonsepti eri kohtaamispisteisiin. Markkinointikonsepti noudattaa strategisia linjauksia, viestii asiakaslupauksen ja tuotteen tai palvelun ominaisuudet ymmärrettävästi sekä puhuttelee kiinnostavalla tavalla juuri oikeita kohderyhmiä.  

Konsepti on siis käytännössä brändin ja strategian sekä markkinoinnin välissä oleva visuaalinen ja viestinnällinen kokonaisuus, josta markkinointi ja mainonta työstetään. Se saattaa pitää sisällään esimerkiksi sloganin taustatarinoineen, kuvakerronnallisen tai muutoin visuaalisen ratkaisun – parhaimmillaan ja tyypillisimmillään kaikkia näitä. Kampanjakonseptissa on huomioitava, että se muovautuu helposti, on käytettävissä useammissa erilaisissa medioissa ja on mielellään pitkäikäinen. Yleensä konseptisuunnittelun paikka on silloin, kun brändi, tuote tai palvelu uudistuu tai tehdään kokonaan uusia kokonaisuuksia.  

 

Konseptin suunnittelutyö jaetaan tyypillisesti muutamiin eri vaiheisiin: 

  1. Tavoitteet ja kohderyhmät 
  2. Luovat sisällöt 
  3. Testaus ja jakelu 

 

Tavoitteet ja kohderyhmät  

Tavoitteiden ja kohderyhmien määrittäminen on yksi tärkeimpiä vaiheita, sillä siinä tähdätään juuri siihen kohderyhmään, jota ensisijaisesti tavoitellaan. Tavoitteiden määrityksessä mietitään, mitä kampanjakonseptin avulla halutaan saavuttaa. Tavoite voi olla esimerkiksi myynnin lisääminen, sivustokäyntien kasvattaminen tai vaikka käyttäjämäärien lisääminen sovelluksessa.   

Mikäli kampanjakonsepti tehdään lyhytaikaiseksi, määritetään sen käytölle myös aikataulu. Kohderyhmiä varten on hyvä hakea mahdollisimman paljon taustatietoa, kuten strategioita, kävijämääriä, asiakaspalautteita ja muita tärkeitä yksityiskohtia. Kamuan tapa toimia, on panostaa merkittävissä määrin ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomiseen. 

 

Luovat sisällöt  

Tässä kohtaa työn sisältö on pitkälti immateriaalista, josta se kuitenkin ennemmin tai myöhemmin jalostuu lopputuotteeksi, konseptiksi. Tässä vaiheessa kampanjakonsepti ideoidaan alkumääritysten reunaehtojen mukaan ja huomioidaan yrityksen brändi ja strategia. Tavoitteena luovien sisältöjen suunnittelussa on herättää tunteita, vetoavuutta ja lisätä kohderyhmän mielenkiintoa. Työvaihe kiteyttää kampanjan idean visuaalisesti ja tarinallisesti sisältäen pääviestin.  

 

Testaus ja jakelu 

Viimeisessä vaiheessa konseptia hyödynnetään käytännössä siten, että se jalkautetaan eri kohtaamispisteisiin – vaikkapa sosiaaliseen mediaan, ulkonäytöille, radioon tai muihin medioihin kohderyhmän mukaan. 

Hyvä konsepti puhuttelee juuri oikeita kohderyhmiä oikea-aikaisesti, on oivaltava ja tarvittaessa jopa naseva. Huonoimmillaan konsepti on liian yleinen, jolloin sen voi yhdistää useaan eri tuotteeseen tai palveluun. Toisessa ääripäässä liian tarkka konsepti sysää tärkeitä markkinointieuroja kankkulan kaivoon.  

 

Kampanjakonseptin toteuttaminen on usein siis monivaiheinen kokonaisuus, johon kannattaa panostaa. Joskus omat resurssit saattavat olla rajalliset, eikä markkinoinnin suunnittelutyölle ole riittävästi aikaa tai osaamista. Tällöin kannattaakin ottaa mainostoimisto hätiin, sillä sitä varten täällä ollaan. Tuotteen ja palvelun järkiperäisten faktojen ympärille rakennettu tunne saattaa mainostoimistotyönä hyvinkin olla se juttu, jolla myyntiäsi saadaan tehostettua ja asiakaskokemusta parannettua. 

Kysy lisää, jos tarvitset apua markkinoinnissa
Tomi Riipinen, asiakkuusjohtaja
050 366 2693
tomi.riipinen@kamua.fi

Lisää aiheita