Sosiaalisen median lyhyt oppimäärä

 

Ihmiset viettävät aikaa somessa enemmän kuin koskaan. Tietoa etsitään ja jaetaan somessa, mikä on osaltaan vaikuttanutkin sosiaalisen median kaupallistumiseen. Nykypäivänä on siis melkein sanomattakin selvää, että läsnäolo somessa kannattaa ja somenäkyvyys on hyvin tärkeää yrityksille – sekä B2C- että B2B-markkinoilla.

Mutta miten on orgaanisen näkyvyyden ja maksetun mainonnan laita – riittääkö pelkät yrityssivut yrityksen toiminnalle olennaisimmissa somekanavissa? Riittääkö pelkkä orgaaninen presenssi somessa? Entä milloin kannattaisi laittaa someen enemmän paukkuja ja tehdä sponsoroitua sisältöä?

Kannattaa jatkaa lukemista, sillä tämä blogi käsittelee yleisesti somea ja somemainontaa sekä niiden välistä suhdetta osana yrityksen markkinointia.

Orgaaninen some

 

Orgaaniset somejulkaisut tarkoittavat esimerkiksi Facebook-seinälle tai Instagram-feediin päivitettäviä postauksia, ilman sponsorointia. Tällainen somepresenssi on siis läsnäoloa ja maksutonta viestimistä esimerkiksi itse yrityksestä sekä sen brändistä, palveluista ja/tai tuotteista.

Orgaanista postaamista voidaan kutsua myös ”tavalliseksi” postaamiseksi, jolloin tuotetulla sisällöllä tavoitetaan pääasiassa vain yrityksen sometilin seuraajia. Sisältöä tuotetaan siis jo yrityksestäsi kiinnostuneille henkilöille. Someprofiiliasi seuraavat henkilöt tietävät ainakin jo jollain tasolla kuka olet, mitä teet ja mitä tarjoat. Siksi orgaaninen some onkin pitkälti kohderyhmiesi palvelemista ja sitouttamista, mutta yhtä hyvin sillä voidaan tähdätä myös yleiseen mielenkiinnon herättämiseen ja näkyvyyden kasvattamiseen.

Kuitenkin näkyvyyden kasvattaminen orgaanisen postaamisen avulla on nykypäivänä aika haastavaa. Algoritmit eivät levitä postausta edes kaikille someprofiilin seuraajille saatikka sitten uudelle yleisölle, mikäli sisältösi ei ole tarpeeksi laadukasta. Käytännössä siis, jos julkaisu ei kerää reagointeja tai keskustelua, voi postauksen kattavuus jäädä pieneksi. Tällöin julkaisu ei välttämättä nouse edes sivua seuraavien henkilöiden uutisvirtaan ja näin se ei välttämättä saavuta toivottua huomioarvoa.

Näin ollen, jos haluat olla aidosti kiinnostava, palvella kohderyhmiäsi ja myös pyrkiä tavoittelemaan uusia asiakkaita, on tärkeää tuottaa arvokasta, ajankohtaista ja kiinnostavaa sisältöä yleisöllesi. Usein yrityksien orgaanisessa sometekemisessä kompastuskivenä onkin sisällöntuotannollisen taidon uupuminen ja systemaattisen postaamisen sekä sisältösuunnitelman puuttuminen.

Niin kuin jo todettukin, somessa tulisi olla läsnä – pelkkien yrityssivujen löytyminen keskeisimmistä somekanavista ei välttämättä enää riitä. Toki on hyvin toimialakohtaista, miten vahvassa asemassa sosiaalinen media ja sisällöntuotanto ylipäätäänkin ovat yrityksen markkinointipaletissa. Parempi neuvo ehkä olisikin, että ole läsnä siellä missä yleisösikin on. Kuitenkin nykypäivänä yleisö on lähes poikkeuksetta hyvin vahvasti läsnä somessa. Siksi somekanavien osalta onkin tärkeää tunnistaa, missä kanavissa ja minkälaisella sisällöllä voidaan parhaiten kommunikoida kohderyhmien kanssa.

 

Mikäli kaipaisit apua sisällöntuotantoon ja orgaanisen somenäkyvyytesi kasvattamiseen, löytyy Kamualta useita somekonkareita, jotka tietävät, miten somegeimisi saadaan kuntoon! Ota yhteyttä!

Kuva sosiaalisen median sovelluksista

Sponsoroitu some

 

Sponsoroitu some tarkoittaa maksettua mainontaa. Käytännössä siis somekanavissa voidaan boostata orgaanisesti jaettuja postauksia tai luoda erikseen mainoksia mainostyökalun kautta, joita ei nosteta orgaanisesti someprofiiliin. Kaikilla suosituimmilla somealustoilla onkin omat mainostyökalunsa, joiden kautta mainontaa operoidaan.

Maksettu mainonta on hyvin usein vastaus yrityksen näkyvyyden kasvattamiseen niissä kanavissa, joissa yritystä halutaan tuoda tutuksi. Kuten sanottu, harvoin pelkällä orgaanisella näkyvyydellä saavutetaan se tunnettuusvolyymi, mitä ehken tavoiteltaisiin – ellei sitten orgaanisen somen tekeminen ole todella timanttisella tasolla. Lisäksi on myös huomioitava, että orgaaniset postaukset eivät välttämättä tavoita edes somesivua tai -profiilia jo seuraavia henkilöitä. Julkaisuiden sponsoroinnilla voidaan varmistaa, että julkaisu näkyy myös useamman sivuseuraajan uutisvirrassa. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että epälaadukas sisältö on epälaadukasta, vaikka sen voissa paistaisi. Sponsoroinnilla voidaan siis saada enemmän näyttökertoja julkaisulle, mutta huono postaus ei välttämättä yllä muihin toivottuihin tuloksiin. Onneksi kuitenkin somemainonta on suhteellisen edullinen vaihtoehto, sillä käytettyä euroa vasten saat jo tehokkaasti informaatiota siitä, miten mainonta puree kohdeyleisöösi – toinen asia on sitten, miten tätä informaatiota hyödynnetään.

 

No mikä sitten maksaa?

 

Osaaminen!

On siis oikeastaan harhaluulo, että somemainonta on aina ja merkittävästi edullisempaa kuin esimerkiksi perinteinen printtimainonta. Jos mainontaa ei osata toteuttaa kustannustehokkaalla tavalla, ei tuloksia tule tai sitten niistä maksetaan turhan kovaa hintaa – somessakin. Siksi osaava kumppani somemainonnan toteuttamiseen on usein kaikista järkevin vaihtoehto, jotta someen syötetyistä euroista saataisiin kaikki hyöty irti kaikista fiksuimmalla tavalla.

Siinä missä orgaanisten somepostausten tekeminen voi tuntua kenties yksinkertaisemmalta verrattuna mainostyökalujen kanssa kikkailuun, on kuitenkin huomattava, että orgaanisen ja sponsoroidun somesisällön luomiseen tarvitaan molempiin omaa osaamista ja ymmärrystä. Erityisesti mainostyökalujen kanssa operoidessa, tulisi olla riittävästi kokemusta ensinnäkin niiden toiminnasta ja kaikista mahdollisuuksista, joita eri toiminnot ja työkalut tarjoavat. Jotta somemainonnasta saisi kaiken potentiaalin hyödynnetyksi, on merkittävä rooli eri lukujen ja mittareiden ymmärtämisellä, oikealla kohdentamisella, budjetoinnilla, kokemuksella sekä rohkeudella kokeilla. Ja tietysti sisällöllä.

Me työskentelemme algoritmien ja datan kanssa päivittäin, joten tiedämme kokemuksen perusteella, mikä maksetussa mainonnassa usein toimii ja mikä ei. Toisaalta testaamisella ja kampanjoiden optimoinnilla tulosten perusteella on somemainonnassakin erittäin keskeinen rooli. Esimerkiksi eri mainosversioiden A/B-testaamisella saamme jatkuvasti uutta tietoa siitä, mikä puree juuri tietyn asiakkaamme kohderyhmään. Lisäksi algoritmien kanssa pelaaminen vaatii mainonnan operoijalta tiettyä pelisilmää, sillä joskus on voi olla haitallista heittää kapuloita algoritmien rattaisiin, kun joskus taas niiden toimintaan puuttuminen saattaa parantaa mainonnan suoriutumista. Siispä somealustojen tarjoamien mahdollisuuksien ja niiden kehittymisen aallonharjalla pysyminen ovat avainasemassa tehokkaan somemainonnan pyörittämisessä.

Kuva somemainoksista

Ja koska kertaus on opintojen äiti, niin otetaan vielä kertaavat vastaukset alkuperäisiin kysymyksiin:

 

1.Riittääkö pelkät yrityssivut yritykselle tärkeimmissä ja kannattavimmissa somekanavissa?

– Tuskinpa. Aktiivinen someprofiilien ylläpito on hyvin tärkeässä roolissa osana yritysten markkinointia. Ehkä aiemmin ajateltiin enemmän niin, että someprofiilin luominen on pakollinen paha eli kun profiili on luotu, se riittää. Mutta kuka jaksaisi seurata sivua, joka ei tuota sinne hyvää sisältöä tai jos julkaisutahti on yksi postaus per vuosi? Toinen yllättävän yleinen somestrategia on sellainen, että someen suunnitellaan ja toteutetaan hienoja juttuja jopa suhteellisen isoilla panoksilla, mutta julkaisun jälkeen postaukset jäävät elämään omaa elämäänsä = julkaisuja ei markkinoida, somea ei hyödynnetä kommunikointikanavana kohderyhmien kanssa. Tähän törmää edelleen, vaikka somen voima onkin jo tunnistettu monissa yrityksissä.

 

2. Riittääkö pelkkä orgaaninen presenssi somessa?

– Riippuu siitä, mitä somepresenssillä tavoittelee. Jos koet, että somemarkkinointiin ei ole järkevää laittaa paukkuja, eikä uutta yleisöä tarvitse tavoitella, niin sitten varmasti hyvällä orgaanisella sisällölläkin pärjännee. Laadukas sisältö on kuitenkin kaiken A ja O – tämä on hyvä muistaa. Lisäksi somen vuorovaikutteinen rooli rooli mahdollistaa paljon – voit keskustella kohderyhmäsi kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi orgaanisten julkaisuiden suoriutumista tutkailemalla, ja vielä tarkemmin mainonnan tulosten perusteella, saat nopeasti indikaatioita siitä, minkälainen sisältö toimii käytössäsi olevissa somekanavissa. Lukujen mukaan on helppo optimoida kampanjoita ja kehittää sisältösuunnitelmia yhä enemmän kohdeyleisöäsi palveleviksi.

 

3. Milloin kannattaisi laittaa someen enemmän paukkuja ja tehdä sponsoroitua sisältöä?

– Kun haluat tuloksia kustannustehokkaasti. Harvat julkaisut saavuttavat haluttua näkyvyyttä ilman maksettua mainontaa. Sponsoroitu sisältö oikeissa somekanavissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissa, Twitterissä tai TikTokissa, voi usein olla ratkaisu haluttujen tuloksien saavuttamiseksi. Muutenkin julkaisuiden markkinointi on tärkeässä roolissa nykyaikaisten yritysten sisällöntuotannollisissa markkinointiaktiviteeteissa. Somemainonnalla saavutettavat tulokset puhuvat hyvin pitkälti puolestaan. 

 


Tässä oli kiteytettynä sosiaalisen median lyhyt oppimäärä. Jos kuitenkin kaipaisit jatkokoulutusta, saat meiltä myös toteutuksen sosiaalisen median pitkään oppimäärään. Me kerromme mielellämme lisää ja tarjoamme toteutuksen sekä somen orgaaniseen puoleen, että maksettuun mainontaan!

Mikäli kaipaisit apua yksittäiseen somekampanjaan tai etsit kumppania jatkuvan somemainonnan suunnittelun ja toteutukseen, on asiantuntijamme apunasi. Otahan yhteyttä, voisimme olla uudet somen parhaat Kamusi 😉


 

Someterveisin,
Heta Pellinen, Somemainonnan asiantuntija
040 688 6292
heta.pellinen@kamua.fi

Lisää aiheita