Buildercom

Inhimillistä asiantuntijuutta –
ajattomalla ilmeellä

Brändi-ilme
Verkkosivut
Visuaalinen suunnittelu
Graafinen suunnittelu
Logo

Lähtötilanne

Buildercom halusi uudistaa verkkosivujaan ja brändi-ilmettään vastaamaan paremmin heidän palvelulupaustaan ja sitä, miten asiakkaat heidät näkevät. Uudet verkkosivut haluttiin helppokäyttöisemmäksi, jotta olennainen tieto olisi helposti löydettävissä. Yrityksen asiakaspalautteista nousseet arvot inhimillisyys, rentous, teknisyys ja asiantuntijuus haluttiin tuoda vahvemmin osaksi yrityksen visuaalista ja viestinnällistä ilmettä. Tavoitteena oli kuvastaa uudistetulla ulkoasulla vahvaa asiantuntijuutta ja palveluiden ajankohtaisuutta.

Buildercom – Rakennetun ympäristön tiedonhallintaa

Buildercomin päätehtävä on auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa tehokkaammaksi ja kannattavammaksi informaatioteknologian keinoin. Heidän missionsa on tehdä tiedolla johtamisesta helppoa.

Ratkaisu

Joskus mennäkseen eteenpäin on luovuttava vanhasta – Buildercomin kohdalla kuitenkin myös vanhasta saatiin hyvää rakennusmateriaalia uuden ilmeen luomiseen. Uusi ilme luotiin vanhaa kunnioittaen selkeän jatkumon aikaansaamiseksi. Verkkosivujen sivustorakennetta uusittiin niin, että tuotteet ja palvelut ovat helpommin ja nopeammin löydettävissä ja sivustorakenne on näin käyttäjäystävällisempi. Myös logo kävi läpi huomattavan uudistuksen asiantuntijoidemme käsissä.

Uusi logo - uudistuksen ydin

Buildercomin uuteen logoon poimittiin vahvoja elementtejä vanhasta – kolme puoliympyrää kuvastavat yrityksen kolmea palvelukokonaisuutta: kiinteistöhallinto, rakennuttaminen ja kiinteistöjen ylläpito. Logossakin näkyvät Buildercomin nimikirjaimet B ja C kuvastavat eri osa-alueiden hallintaa ja pyöreillä muodoilla taasen kuvataan humaania sekä asiakaslähtöistä palvelua. Logon muodot kuvastavat yrityksen inhimillistä otetta ja samalla suorat leikkaukset ilmentävät sitä, että asiat pysyvät Buildercomilla jämäkästi jiirissä.

Tulokset

Uudistettu ilme on jo nykyisellään näkyvillä Buildercomin verkkosivuilla, mutta vielä on liian aikaista sanoa, miten brändi-ilmeen tai sivujen uudistus on vaikuttanut kokonaisuudessaan. Kiitosta uusiutumisesta on kuitenkin jo saatu niin yrityksen asiakkailta, yhteistyökumppaneilta kuin talon sisältäkin.

“Yhteistyö Kamualaisten kanssa sujui hyvin. Vaikka aikataulupaineet ja kiireet vaivaavatkin varmasti jokaista nykytyömaailman jäsentä, saimme sovitut asiat hoidettua ja sivut julki aivan alkuperäisen aikataulun mukaisesti! Jatkamme sulassa sovussa hyvää yhteistyötämme tästä eteenpäinkin.”

Miia Hyvärinen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Buildercom
Lisätietoja case Buildercom
Jaakko Pernu, yksikön johtaja
040 758 8498
jaakko.pernu@kamua.fi

PYYDÄ TARJOUS ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA