Niiralan Kulma

Meillä olet kotona

Niiralan Kulma on Kuopion suurin vuokrataloyhtiö, joka on menestyksekkäästi uudistanut toimintaansa viime vuosina.
Nikulla on halu irtautua vuokrataloihin kohdistuvasta negatiivisesta keskustelusta ja kääntää viestintää
kohti positiivisia vahvuuksia. Ensin piti kääntää oman ajattelun suunta ja tähän työhön tarvitsimme strategista kumppania.

Brändin muotoilu
Strateginen suunnittelu
Liiketoimintastrategia
Viestinnän suunnittelu
Visuaalinen suunnittelu
Markkinoinnin suunnittelu

Lähtötilanne

Kiristynyt vuokramarkkina ja päivityksen tarpeessa ollut brändi sekä sitä ohjaava strategia vaati päivittämistä. Keskustelujen jälkeen päädyttiin yhteistyöhön, jossa suunnitelmallisesti päivitettiin Niiralan Kulman brändi-identiteetti visuaaliselta ja viestinnälliseltä osin. Näin syntyi Niiralan Kulman uusi brändi – Meillä olet kotona. Brändi-identiteetin tavoitteena oli luoda lämminhenkinen, hieman leikkisä ja helppoa lähestymistä vaaliva brändi, joka erottuu positiivisesti markkinassa. Samassa yhteydessä kävimme yhteiskehittämisen keinoin läpi yrityksen strategiaa ja saatiin brändityölle aito arvopohja, joka näkyy kuuluu sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä.

Ratkaisu

Osallistimme strategiatyöhön ja sen jalkautukseen koko Niiralan Kulman henkilöstön, lähiesihenkilöt, johtoryhmän ja hallituksen, ja nämä tahot osallistuivat erilaisiin kyselyihin ja työpajoihin. Näiden pohjalta rakensimme Niiralan Kulman uuden brändin, markkinoinnin ja viestinnän suunnitelman sekä yhtiön oman strategian kehityspolkuineen yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Menetelminä käytimme erilaisia innostavia fasilitoinnin ja yhteiskehittämisen menetelmiä. Lisäksi olemme olleet strategiaprosessissa, sekä sen jalkauttamisessa vuosina 2019 ja 2022. Kumppanuuden aikana olemme myös toteuttaneet Niiralan Kulmalle erilaisia video- ja valokuvaustuotantoja sekä markkinoinnin kampanjoita.

Olen joka päivä törmännyt tilanteeseen, jossa olen ajatellut, että olemme hyötyneet tähän prosessiin lähtemisestä merkittävästi niin myynnin ja markkinoinnin sekä liiketoiminnan kehittämisen, kuin henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kari Keränen, Toimitusjohtaja
Niiralan Kulma

Tulokset

Brändiuudistus ja sen yhteydessä päivitetty strategia on pitkällä aikavälillä parantanut myynti- ja markkinointiprosesseja, joiden myötä kiristyvässä kilpailussa Niiralan Kulma on menestynyt hyvin. Liiketoiminnan kehittyessä olemme kumppanuudessa muokanneet strategisia suuntaviivoja yhteiskehittämällä niitä tavoitteiden mukaiseen muotoon. Kun brändi ja strategia saatiin jalkautettua, Niiralan Kulmalla on onnistuttu siinä, missä moni yritys kompastuu. Strategiaa on viety edelleen henkilöstölle riittävän käytännöllisellä tavalla. Sen vuoksi strategia ei ole jäänyt pöytälaatikkoon, vaan on onnistuneesti käytössä lähijohtamisen työkaluna.

Lisätietoja
Tomi Riipinen, asiakkuusjohtaja
050 366 2693
tomi.riipinen@kamua.fi

PYYDÄ TARJOUS ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA