Laukaa syttyy sydämessä

Laukaa syttyy sydämessä

Laukaan kunta on ollut Kamuan kumppanuusasiakas vuodesta 2016 alkaen. Kumppanuuden aikana olemme päässeet luomaan yhdessä kuntastrategiaa vuosina 2017 ja 2022. Kuntastrategian päivitys on vaatinut uutta myös brändiltä – strategiatyön yhteydessä olemme uudistaneet Laukaan brändiä ja muotoilleet brändi-ilmettä viestinnällisesti ja visuaalisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Brändin muotoilu
Viestinnän identiteetti
Visuaalinen identiteetti
Kumppani

Lähtötilanne

Sekä vuosina 2017 että 2022 Laukaan kunta halusi kuntastrategian päivityksen yhteydessä muotoilla uudelleen myös kunnan brändiä sekä tapaa viestiä vahvuuksistaan niin alueellisesti kuin maanlaajuisesti. Tavoitteenamme oli kehittää kuntien ja kaupunkien perinteisestä markkinoinnista erottuva brändi strategiatyön tulosten pohjalta. Halusimme, että Laukaa näyttäytyy jatkossakin houkuttelevana paikkakuntana niin työntekijöille, yrityksille kuin asukkaillekin.

Laukaan kunta

Laukaa on Keski-Suomessa sijaitseva, noin 19 000 asukkaan kunta. Laukaassa on neljä kehittyvää taajamaa ja paljon elinvoimaisia maaseutumaisia kyliä. Laukaan taajamia ovat Kirkonkylä, Leppävesi, Lievestuore ja Vihtavuori. Aikoinaan vauraan maanviljelyspitäjän nykypäivään kuuluu teollistuminen, matkailu ja monipuolinen palvelurakenne. Kunnan neljästä taajamasta tunnetuin on omaleimainen, aikanaan selluloosatehtaan turvin kehittynyt Lievestuore. Vihtavuoren taajama tunnettiin aikoinaan ruutitehtaasta. Tänä päivänä kunnan asukasluvultaan toiseksi suurin taajama on lähellä Jyväskylän rajaa sijaitseva Leppävesi, joka on vetänyt hyvin puoleensa myös eri alojen yrityksiä. Kirkonkylässä on eniten asukkaita sekä monipuolisimmat palvelut.

Ratkaisu

Kuntastrategian pohjalta käynnistetty brändinmuotoilutyö toteutettiin yhteistyössä kunnan johtoryhmän ja kunnanvaltuuston kanssa. Lisäksi brändityön tausta-aineistona käytettiin kunnan asukkaille ja yrityksille tehtyjä kyselyitä. Muotoilimme brändin ytimen, jossa linjattiin Laukaan kunnan tarkoitusta, asemointia ja brändiattribuutteja. Brändin ytimen lisäksi laadimme Laukaan kunnalle viestinnällisen ja visuaalisen identiteetin, jotka yhdessä muodostavat Laukaan kunnan brändi-ilmeen.

Syttyy sydämessä

Laukaan kunnan brändin päivityksessä vahvana ohjenuorana toimi juuri uusittu strategia. Lisäksi aiemmat viestikärjet, kuten Kamuan toteuttamassa kunnanjohtajan rekrykampanjassa käytetty ”Lisää liekkiä Laukaaseen” ja Laukaan keskeiseen sijaintiin viittaava ”Suomen sydän” olivat myös laukaalaisille tärkeitä ja mielekkäitä viestejä, joiden toivottiin jäävän elämään myös uudistettuun brändiin. Näiden viestien pohjalta syntyi Laukaan kunnan uusi pääviesti: Syttyy sydämessä. Viestin kaksoismerkitys kätkee sisäänsä ajatuksen sydämessä syttyvästä lämmöntunteesta. Toisaalta se viestii myös Laukaasta kehittyvänä kuntana Suomen sydämessä.

Tulokset

Kuntastrategiatyön jälkeen laadimme sekä vuonna 2017 että 2022 Laukaan kunnalle uuden, erottuvan ja aikaa kestävän brändin. Brändityö sisälsi brändin ytimen muotoilun, eli tarkoituksen, asemoinnin ja brändiattribuuttien määrittelyn. Lisäksi suunnittelimme viestinnällisen identiteetin, määrittelimme Laukaan tone of voicen, bränditarinan, brändiviestin ja kohderyhmäkohtaiset pääviestit. Laukaan visuaalinen identiteetti luotiin vuoden 2017 brändiuudistuksessa ja vuonna 2022 päivitimme hyvin toiminutta brändi-ilmettä tuomalla siihen lisää visuaalisia elementtejä ja värejä. Olemme kumppanuuden aikana toteuttaneet Laukaan kunnalle useita näyttäviä markkinointikampanjoita, kuten uuden kunnanjohtajan rekrykampanjan "Lisää liekkiä Laukaaseen", jossa perinteisen hakuilmoituksen sijaan etsimme ihmistä, jolta löytyy sydäntä ja sytykettä Laukaan kunnan kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen.

"Olemme saaneet jokaisessa työvaiheessa todella hyvää palvelua. Aikataulut pitävät ja työn laatu on erinomaista. Kamuan asiantuntijat ymmärtävät meidän ajattelumaailmamme. Mahtavaa luovaa ajattelua ja ideointia."

Heli Peltola, Viestintäpäällikkö, Laukaan kunta
Lisätietoja case Laukaan kunnasta
Tomi Riipinen, asiakkuusjohtaja
050 366 2693
tomi.riipinen@kamua.fi

PYYDÄ TARJOUS ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA